تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

متن کارت مکهشناسه محصول: 815129
موجود

متن کارت مکه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 65000تومان

برچسب ها :

متن کارت مکه

متن کارت مکه

متن کارت مکه

نمونه کارت مکه

متن برای چاپ داخل کارت های عزیمتو بازگشت از مکه

با طراحی مناسب و شیک و با کیفیت

صددرصد قابلیت ویرایش با نرم افزار وورد و با فرمت docx

 هم اکنون می توانید فایل فوق را با مبلغ نا چیز 4000 تومان تهیه و استفاده نمایید


پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی AK cartoon 3d model آماده پرینتشناسه محصول: 832891
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی AK cartoon 3d model آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی AK cartoon 3d model آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی AK cartoon 3d model آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی AK cartoon 3d model آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : stl


پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی Fresh Market Architecture آماده پرینتشناسه محصول: 832901
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی Fresh Market Architecture آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی Fresh Market Architecture آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی Fresh Market Architecture آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی Fresh Market Architecture آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : stl


پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت Printable Architecture Kit 2 Victorian Town House آماده پرینتشناسه محصول: 832900
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت Printable Architecture Kit 2 Victorian Town House آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت Printable Architecture Kit 2 Victorian Town House آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت Printable Architecture Kit 2 Victorian Town House آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت Printable Architecture Kit 2 Victorian Town House آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : stl


پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت Printable Architecture KIT Series 1 آماده پرینتشناسه محصول: 832899
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت Printable Architecture KIT Series 1 آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت Printable Architecture KIT Series 1 آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت Printable Architecture KIT Series 1 آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت Printable Architecture KIT Series 1 آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : stl


پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی building آماده پرینتشناسه محصول: 832898
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی building آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی building آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی building آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی ماکت اسباب بازی building آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : stl


پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Tiny Whoop 68mm polycarbonate cross fashion آماده پرینتشناسه محصول: 832897
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Tiny Whoop 68mm polycarbonate cross fashion آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Tiny Whoop 68mm polycarbonate cross fashion آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Tiny Whoop 68mm polycarbonate cross fashion آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Tiny Whoop 68mm polycarbonate cross fashion آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : stl


پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Playstation VR (PSVR) Stand آماده پرینتشناسه محصول: 832896
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Playstation VR (PSVR) Stand آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Playstation VR (PSVR) Stand آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Playstation VR (PSVR) Stand آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Playstation VR (PSVR) Stand آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : stl


پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR AIM Buttstock and Rails آماده پرینتشناسه محصول: 832895
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR AIM Buttstock and Rails آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR AIM Buttstock and Rails آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR AIM Buttstock and Rails آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR AIM Buttstock and Rails آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : stl

 


پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR Aim Stock Bottom Att آماده پرینتشناسه محصول: 832893
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR Aim Stock Bottom Att آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR Aim Stock Bottom Att آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR Aim Stock Bottom Att آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR Aim Stock Bottom Att آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : stl

 


پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR Stand آماده پرینتشناسه محصول: 832892
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR Stand آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR Stand آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR Stand آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی PSVR Stand آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : stl


اکشن فوتوشاپ - اکشن آبرنگی Impressionist Photoshop Actionشناسه محصول: 835357
موجود

اکشن فوتوشاپ - اکشن آبرنگی Impressionist Photoshop Action

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

اکشن فوتوشاپ - اکشن آبرنگی Impressionist Photoshop Action

اکشن فوتوشاپ - اکشن آبرنگی Impressionist Photoshop Action

اکشن فوتوشاپ - Impressionist Photoshop Action

فرمت فایل ها : ATN | PAT | ABR


اکشن فوتوشاپ - اکشن شفافیت Transparent Photoshop Actionشناسه محصول: 835354
موجود

اکشن فوتوشاپ - اکشن شفافیت Transparent Photoshop Action

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

اکشن فوتوشاپ - اکشن شفافیت Transparent Photoshop Action

اکشن فوتوشاپ - اکشن شفافیت Transparent Photoshop Action

اکشن فوتوشاپ - اکشن شفافیت Transparent Photoshop Action

فرمت فایل ها : ATN

 


اکشن فوتوشاپ - 5 اکشن تیره Dark Actions IV Photoshop Actionشناسه محصول: 835352
موجود

اکشن فوتوشاپ - 5 اکشن تیره Dark Actions IV Photoshop Action

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

اکشن فوتوشاپ - 5 اکشن تیره Dark Actions IV Photoshop Action

اکشن فوتوشاپ - 5 اکشن تیره  Dark Actions IV Photoshop Action

اکشن فوتوشاپ - اکشن تیره  Dark Actions IV Photoshop Action

فرمت فایل ها : ATN

5 Dark Photoshop Actions IV

افترافکت - پروژه آماده و بی نظیر افترافکت - Videohive 360 Turnaround Character Toolkit - حجم 400 مگ در حالت zip - کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.شناسه محصول: 835479
موجود

افترافکت - پروژه آماده و بی نظیر افترافکت - Videohive 360 Turnaround Character Toolkit - حجم 400 مگ در حالت zip - کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

افترافکت - پروژه آماده و بی نظیر افترافکت - Videohive 360 Turnaround Character Toolkit - حجم 400 مگ در حالت zip - کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.

افترافکت - پروژه آماده و بی نظیر افترافکت - Videohive 360 Turnaround Character Toolkit - حجم 400 مگ در حالت zip - کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.

افترافکت - پروژه آماده و بی نظیر افترافکت - Videohive 360 Turnaround Character Toolkit

ویدیوهای آموزش نحوه کار در فایل موجود می باشد .... حجم فایل در حالت زیپ شده 400 مگ می باشد !

About 360 Turnaround Character Toolkit

This character toolkit is an explainer video-based toolkit that is easy to use as basic skill of After Effects. The core of this project is a specialized character module. This allows to control the interaction with the target in the scene, beyond the limits of existing two-dimensional pose creation. This enables face-to-face or story-based dialog animation. 
This project uses the ai file-sheet as the core system. 1 sheet contains 1 character information, and you can create a new sheet by combining sheets and sheets or changing the color.

 

 

Used script

The duik script(v15.52) was used in this project’s character module. I was able to create this project thanks to this script. I pay tribute to the developer who created the amazing tool. This script is available for free here.

 

 

Music

The musics in demo are not included.

 


2D Game Character Sprites 290 - کاراکتر 2 بعدی برای بازی یا انیمیشن و ...شناسه محصول: 835544
موجود

2D Game Character Sprites 290 - کاراکتر 2 بعدی برای بازی یا انیمیشن و ...

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

2D Game Character Sprites 290 - کاراکتر 2 بعدی برای بازی یا انیمیشن و ...

2D Game Character Sprites 290 - کاراکتر 2 بعدی برای بازی یا انیمیشن و ...

2D GAME CHARACTER SPRITE SHEETS

کاراکتر 2 بعدی مناسب برای انیمیشن . بازی و ...

This assets is for developers who want to create their mobile game apps for IOS and Android games and need Game Character Spritesheets for their projects.

Best assets for game Like: Shooting game, Running Game,Platform Game, and more side Scrolling games.

Features:

Files Included:

  • Ai
  • Eps
  • Png
  • Spriter 

     

    Animations Included:

  • IDLE
  • WALK
  • RUN
  • ATTACK-1
  • ATTACK-2
  • JUMP
  • SHOOT
  • JETPACK
  • SLIDING
  • HURT
  • DIE
  • -Dimensions 512×512px to all animations

     

    All the Character animation sprites are rendered in same dimensions size. Images are Rendered with the dimension of 512×512px for every character animations..

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Skull آماده پرینتشناسه محصول: 835575
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Skull آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Skull آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Skull آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Skull آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : stl


پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی تفکیک شده ت ف ن گ ak47 اسباب بازی آماده پرینتشناسه محصول: 835584
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی تفکیک شده ت ف ن گ ak47 اسباب بازی آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی تفکیک شده ت ف ن گ ak47 اسباب بازی آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی تفکیک شده ت ف ن گ ak47 اسباب بازی آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی تفکیک شده ت ف ن گ ak47 اسباب بازی آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : stl


پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Fox آماده پرینتشناسه محصول: 835582
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Fox آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Fox آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Fox آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Fox آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : stl


پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Moai آماده پرینتشناسه محصول: 835579
موجود

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Moai آماده پرینت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Moai آماده پرینت

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Moai آماده پرینت

(Buy in 3dexport.com (click

پرینت 3 بعدی - مدل 3 بعدی Low Poly Moai آماده پرینت

پسوند فایل 3 بعدی : SLT


logo-samandehi